Learn all you need to know about tires – and more besides – with this comprehensive tire lexicon from Continental.

Nova oznaka EU za pnevmatike

Zmanjševanje izpustov avtomobilov z oznakami EU za pnevmatike

 

UVEDBA NOVE OZNAKE EU ZA PNEVMATIKE

Evropska unija si prizadeva, da bi z zmanjševanjem svojih izpustov toplogrednih plinov do leta 2050 dosegla podnebno nevtralnost. Zelo veliko vlogo pri doseganju tega cilja igrajo izpusti CO2 cestnega prometa.

Z izbiro pnevmatik, ki dosegajo manjšo porabo goriva, lahko prispevamo k zmanjšanju izpustov iz prometa. Da bi potrošnikom pomagali sprejemati informirane odločitve, Evropska unija uvaja nov sistem označevanja za pnevmatike, ki bo začel veljati 1. maja 2021.

Oznaka EU za pnevmatike bo evropskim potrošnikom pomagala izbrati pnevmatike z varčnejšo porabo goriva, kar lahko tako z vidika stroškov kot izpustov omogoči velike prihranke tako za prebivalstvo kot za poslovne uporabnike. Zaradi boljšega oprijema se bo izboljšala tudi varnost cestnega prometa, informacija o ravni kotalnega hrupa pa bo pomagala zmanjšati hrup, ki ga povzroča promet.

KAJ JE NOVEGA ZA NAŠE PARTNERJE IN POTROŠNIKE?

 • Po novi uredbi bodo oznako nosile tudi pnevmatike za avtobuse in tovornjake (pnevmatike razredov  C1, C2, C3).
 • Dodatne informacije (identifikacijska oznaka tipa pnevmatike = št. izdelka).
 • Poleg standardnih podatkov je možno dodati še piktogram za zmogljivosti v snežnih razmerah (piktogram snežinke) in/ali za oprijem v poledenelih razmerah (samo za pnevmatike C1).
 • Razred ravni hrupa: zvočne valove nadomeščajo črke A, B in C.
 • Prerazvrstitev za nižje razrede na oznaki:
  D je po novem E; razred D ni več prazen (samo za pnevmatike C1 in C2); F in G sta združena v E.
 • Koda QR za vsako identifikacijsko oznako tipa pnevmatike s povezavo do evropske podatkovne zbirke o izdelkih (EPREL).

Nov informacijski list izdelka (PIS) se izdela v zbirki EPREL na podlagi informacij, ki jih sporočimo mi kot Continental ali drugi dobavitelji:

Vsebuje:

 • preglednico z informacijami z oznake EU 
 • datum začetka proizvodnje
 • datum konca proizvodnje (to vnese proizvajalec, ko je datum znan)

EPREL – evropska podatkovna zbirka za označevanje energijske učinkovitosti

Glavni cilj: Potrošniki bodo po podatkovni zbirki lahko iskali energijske oznake in informacijske liste izdelkov. Po kodi QR, ki jo bo vsebovala nova oznaka EU za pnevmatike, bodo potrošniki lahko dostopali do informacij o izbrani pnevmatiki in si prenesli upoštevne informacije.

Dobavitelji (proizvajalci, uvozniki in pooblaščeni zastopniki) morajo svoje pnevmatike registrirati pred začetkom prodaje na evropskem trgu.

Dobavitelji lahko svoje izdelke registrirajo od 12. oktobra 2020.​

Potrošniki bodo imeli dostop do podatkovne baze EPREL od 1. maja 2021. Podatkovna baza bo dostopna prek javnega spletnega portala. 

KAJ JE TREBA UPOŠTEVATI?

To je vaša naloga (obveznost): kot distributer pnevmatik morate od 1. maja 2021 naprej poskrbeti za naslednje:

V prodajnem mestu mora biti oznaka na pnevmatikah jasno vidna. Informacijski list izdelka mora biti dostopen (v digitalni obliki) in na zahtevo ga morate zagotoviti v tiskani obliki. Ko pnevmatika ni razstavljena v trgovini ali ko je naprodaj na spletu oziroma na daljavo, mora biti ta informacijski list na voljo v digitalni obliki.

Ko prodajate pnevmatiko, ki je del serije ene ali več identičnih pnevmatik, morata biti oznaka in informacijski list izdelka dostopna (digitalno) in ju je treba predložiti na zahtevo.

V vizualnih oglasih in drugem promocijskem gradivu morajo biti podatki iz oznake pnevmatike prikazani – v digitalni ali tiskani obliki – kadarkoli se oglašuje ali prikazuje določen tip pnevmatike. V seznamu izdelkov zadostujejo ustrezni piktogrami zmogljivosti in prijavljeni razredi/vrednosti z oznake.

KAKŠNO PODPORO VAM BOMO NUDILI IZ CONTINENTALA?

The New EU Tyre Label Layout

Prikazane vrednosti z oznake se lahko razlikujejo od pravih vrednosti z oznake tega izdelka.

Vse pnevmatike, ki jih bomo dobavljali mi, bodo skladne z novo uredbo. Avtomobilske pnevmatike bodo ob dobavi opremljene z nalepko, na kateri bodo dodatne informacije, kot na primer naziv linije pnevmatik in oznaka EAN (glej osnutek).

Pnevmatike, ki vam jih bomo dobavili do 1. maja 2021 in bodo opremljene s prejšnjo oznako, bodo še naprej skladne. Določena prehodna faza je del postopka zamenjave in pnevmatikam ni treba nameščati nove oznake, če vam bodo dobavljene do 1. maja 2021. To velja tudi za pnevmatike, ki so že na trgu (npr. pri naših RDC), vendar vam jih bodo dobavili šele po 1. maju 2021.

Poskrbeli pa bomo, da vam bomo pravočasno posredovali vrednosti z novih oznak, da boste lahko uporabili tudi novo oznako EU in tako kupcem pomagali pri sprejemanju informiranih odločitev. Nova oznaka bo na voljo za prenos in tiskanje tudi v zbirki EPREL. Kadar bo torej kak kupec želel oznako, mu jo boste lahko hitro in preprosto zagotovili.

Pogosta vprašanja

V naših pogostih vprašanjih lahko preberete več o tem, kaj je novega v zvezi z označevanjem pnevmatik, katere so obveznosti prodajnega mesta in kakšno podporo vam bo nudil Continental.