Izdelki za avtomobile / dostavna vozila / vozila 4x4

stage_image1_lg

Zakaj Continental

Varnostni napotki za montažo pnevmatik

Za Continentalove pnevmatike za osebna vozila in lahke tovornjake

Ti varnostni napotki za montažo pnevmatik veljajo za vse blagovne znamke pnevmatik podjetja Continental AG in niso namenjeni za izobraževanje niti kot servisni postopki za montažo pnevmatik. Prosimo, da te naloge prepustite usposobljenim strokovnjakom za servisiranje pnevmatik.

Tire Mounting Safety Instruction - exclamation mark

VARNOSTNO OPOZORILO!

Nameščanje pnevmatik na platišča je lahko nevarno.

Pnevmatike naj montira izključno usposobljen strokovnjak za servisiranje pnevmatik.
Posegov na pnevmatikah nikoli ne opravljajte brez ustreznega usposabljanja, orodja in opreme. Če boste pnevmatike skušali montirati z neustreznim, poškodovanim ali pomanjkljivim orodjem in/ali brez upoštevanja ustreznih postopkov, lahko pnevmatiko raznese, kar lahko privede do povzročitve hudih telesnih poškodb ali smrti.
Vedno preberite, razumite in upoštevajte vsa opozorila proizvajalca, ki so navedena v navodilih za uporabo, na opremi, na spletnih mestih in/ali na bočnici pnevmatike.

Nikoli ne polnite nepritrjene pnevmatike. Med polnjenjem pnevmatike z zrakom se nikoli ne nagibajte in ne segajte nad sestav pnevmatike in platišča. Vedno se dovolj odmaknite od pnevmatike, ki se polni, in pri tem upoštevajte lokalne razmere.

Zagotovite si ustrezno zaščitno opremo: zaščitna očala, zaščito za sluh, delovne čevlje.

Za vašo varnost in za varnost vseh ostalih:

Splošni vidiki:

 • Pnevmatike se morajo po širini in premeru ujemati s podatki platišča in morajo biti homologirane kot ustrezna kombinacija za zadevni model vozila. Na primer: 17-palčne pnevmatike se smejo montirati samo na 17-palčna platišča, ne na 17,5-palčna. Če je bila pnevmatika pomotoma montirana na platišče napačnih dimenzij, je ne premontirajte na ustrezno platišče, temveč jo zavrzite. Morda je zaradi nevarnega pretiranega raztezanja utrpela notranje poškodbe (ki navzven niso vidne) in bi lahko odpovedala med samo montažo ali celo med uporabo.
 • Uporabljati je treba le čista, lepo ohranjena in ustrezno velika platišča brez sledov rje ali korozije. Ne smejo biti poškodovana, deformirana ali obrabljena.
 • Pnevmatike ne smejo biti poškodovane in v njihovi notranjosti ne sme biti nobenih tujkov.
 • Pri montaži pnevmatik z zračnico naj bo uporabljena zračnica vedno nova. Ker se med uporabo zračnice raztezajo, je nevarno, da v starih zračnicah nastanejo gube, zato se ponovno uporabljene stare zračnice lahko nenadoma strgajo.
 • Pnevmatike brez zračnice se smejo montirati samo na platišča, ki so namenjena tovrstnim pnevmatikam, torej platišča z grbino ali robom.
 • Zaradi varnosti je pnevmatike brez zračnice vedno treba namestiti z novim ventilom. Prosimo, da vedno upoštevate največji dovoljen tlak za ventil, kakor je določen v proizvajalčevih specifikacijah; za gumijaste "snap-in" ventile je običajno to 450 kpa (4,5 bar) / 65 psi. Za tlak, višji od navedenega, je obvezno treba uporabiti kovinske ventile ali visokotlačne "snap-in" ventile.
 • Če uporabljate sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS), se ravnajte po proizvajalčevih priporočilih glede servisa oziroma zamenjave zaznaval ob menjavi pnevmatik.

Demontaža pnevmatik:

 • Pred snemanjem pnevmatike s platišča je treba odviti in odstraniti vložek ventila ter s tem povsem razbremeniti tlak.

Montaža pnevmatik:

 • Preden pnevmatiko montirate, vedno premažite nogo pnevmatike ter platišče z dovoljeno pasto za pnevmatike. Maziva na osnovi silikona, petroleja ali topil za ta namen niso primerna.
 • Med polnjenjem pnevmatike z zrakom mora biti platišče čvrsto pritrjeno na montirnem stroju.
 • Če je pnevmatika nameščena na stroju, ki nima naprave za pritrditev platišča, je pnevmatiko treba polniti v varnostni kletki ali drugi pritrdilni varovalni napravi.
 • V sestav platišča in pnevmatike nikoli ne vnašajte vnetljivih snovi. V sestav platišča in pnevmatike nikoli ne vnašajte vnetljivih snovi, da bi z vžigom skušali namestiti noge pnevmatike v ležišče. To je izjemno nevarno početje, ki na pnevmatiki in platišču lahko tudi povzroči na pogled neopazno škodo in posledično težave s pnevmatiko med uporabo.
 • Med montažo avtomobilskih pnevmatik brez zračnice je treba paziti, da se nogi pnevmatike z dna platišča najprej premakneta čez grbini na ramah platišča. V izogib razpokam v žičnem jedru noge pnevmatike tlak "nameščanja" pnevmatike ne sme presegati 330 kpa (3,3 bar / 48 psi). Če pnevmatika ne skoči na svoje mesto tudi pri tem tlaku, je treba tlak razbremeniti ter poiskati in odpraviti vzrok. Nato se postopek lahko ponovi.
 • Šele takrat, ko sta nogi pnevmatike pravilno nameščeni na ramah platišča, se tlak lahko poveča, da nogi pnevmatike pravilno sedeta in se priležeta ob zaključek platišča. Vendar ta "tlak naleganja" nikoli ne sme preseči 400 kpa (4,0 bar) / 58 psi.
 • V nekaterih državah so nacionalne organizacije za standardizacijo določile drugačen najvišji tlak montaže. V spodnji tabeli boste našli primere nekaterih držav, da boste lahko upoštevali lokalne standarde (stanje v juliju 2018; za izčrpnost, ažurnost in pravilnost seznama ne jamčimo).

Država

Najvišji tlak montaže

Standard

Nemčija

Tlak nameščanja: 330 kpa (3,3 bar) / 48 psi

Tlak naleganja: 400 kpa (4,0 bar) / 58 psi

WDK

ZDA/Kanada

275 kpa (2,75 bar) / 40 psi

Združenje RMA/USTMA

Brazilija

275 kpa (2,75 bar) / 40 psi

ALAPA

Japonska

300 kpa (3,0 bar) / 44 psi

JATMA


 • Ko je pnevmatika pravilno nameščena, jo napolnite do delovnega tlaka, ki ga določa proizvajalec vozila.

Praznovozne pnevmatike (SSR):

 • Zaradi posebne tehnologije smejo praznovozne pnevmatike SSR montirati in demontirati le v posebej usposobljenih delavnicah, ki so pridobile Continentalovo potrdilo. Podrobna navodila in videoposnetki o montaži za pnevmatike SSR so dostopni na naslovu  www.conti-ssr.com.


Kontakt:

Tehnične storitve za kupce pnevmatik

Email: technical.bulletin.tires@conti.de