Izdelki za avtoprevoznike

stage_conti360°_TT

Storitve za vozne parke Conti360°

Storitve za vozne parke Conti360° Fleet Services™

Več storitev, nižji stroški

conti360_logo_4c_black_tag

Še več uspeha na cesti. Po zaslugi storitev za vozne parke Conti360° Fleet Services.

Hitri podatki

Storitve Conti360° Fleet Services zadostijo vašim specifičnim potrebam in vam omogočajo doseganje najnižjih skupnih prevoznih stroškov. 

Zajemajo vse od izbire popolnih pnevmatik in njihove pravilne montaže, prek stalnega sledenja in poročanja ter hitre odzivnosti v primeru defekta pnevmatike do pravilnega ravnanja z obrabljenimi pnevmatikami. Temu pri nas pravimo ekskluzivna vsestranska storitev.

ContiFitmentService™
Poskrbimo za izbiro ustreznih pnevmatik in za njihovo pravilno montažo, s čimer vam zagotovimo nemoteno obratovanje vašega voznega parka.

ContiFleetCheck™
S pomočjo naših rednih pregledov boste lahko izkoristili polne zmogljivosti svojih pnevmatik.

ContiBreakdownService™
Kjerkoli v Evropi se nahajate, bomo v primeru defekta pnevmatike poskrbeli, da se boste čim hitreje vrnili na cesto.

ContiCasingManagement™
Tudi ob koncu svoje življenjske dobe imajo pnevmatike Continental za tovornjake denarno vrednost. Pri nas poskrbimo za celoten postopek obdelave karkas: zbiranje, pregled, nakup in obnavljanje oziroma ustrezno odstranitev.

ContiFleetReporting™
Nudimo vam celovito analizo vseh podatkov, povezanih s pnevmatikami, ki vam na enem mestu pokaže potencial za vse morebitne prihranke v zvezi s pnevmatikami.


Conti_Fitment_Service

ContiFitmentService™

Pot do najnižjih skupnih prevoznih stroškov se začne že pri izbiri novih pnevmatik. ContiFitmentService poskrbi, da boste imeli prave pnevmatike za dejavnost, s katero se ukvarjate. Dobavimo vam nove in obnovljene pnevmatike, ki se v celoti skladajo z vašimi potrebami.


Ni ga čez dober začetek:

 • Strokovno svetovanje o izbiri pravih pnevmatik
 • Profesionalna montaža in demontaža vaših pnevmatik
 • V skladišču katerega od naših partnerjev Conti360° ali tam, kjer se nahajajo vaša vozila, saj nudimo tudi mobilno storitev

Conti_Fleet_Check

ContiFleetCheck™

Moto "majhen razlog, velike posledice" trdno drži prav pri tovornih in avtobusnih pnevmatikah. Če pnevmatike zamenjate prezgodaj, boste zavrgli dragocene milimetre in denar. Enako velja za tlak polnilnega zraka v pnevmatikah: če je previsok ali prenizek, vedno povzroča preveliko obrabo pnevmatik, višje stroške goriva in poškodbe pnevmatik. In končno, pnevmatike, ki jih nihče redno ne pregleduje, so pnevmatike, ki povzročajo dodatne stroške. ContiFleetCheck vašim tovornim in avtobusnim pnevmatikam namenja pozornost, ki jo resnično potrebujejo, in vam pripravi podrobno poročilo o stanju vaših pnevmatik.


Poskrbimo za maksimalen izkoristek vaših pnevmatik, saj redno spremljamo:

 • Pravilen tlak polnilnega zraka v pnevmatikah
 • Globino profila vseh pnevmatik
 • Število prevoženih kilometrov
 • Poškodbe in obrabo profila

Breakdown_service_2

ContiBreakdownService™

Ob defektu pnevmatike poskrbimo, da čim prej lahko nadaljujete pot: po vsej Evropi, dan in noč, vse dni v letu. In to z minimalnim zastojem v obratovanju. Že več kot 30 let je Continental vodilno podjetje na področju storitev ob defektu pnevmatike: naš zanesljiv in pregleden sistem poskrbi, da hitro nadaljujete pot, ko se vam na primer predre guma na vozilu. Z našim jamstvom za pravočasni prihod poskrbimo, da bo vaša težava kar najhitreje obravnavana, in to kjerkoli v Evropi. Če se soočate z okvaro, povezano s pnevmatikami, zagotavljamo maksimalno triurni oziroma štiriurni zastoj*.

V primeru okvare:

 • Servisni center, ki se sporazumeva v vašem jeziku
 • Hitro dostopna pomoč po vsej Evropi
 • Jamstvo za pravočasni prihod v 3 oziroma 4 urah*
 • Na voljo noč in dan, vse dni v tednu, vse leto


* Jamstvo za pravočasni prihod v 3 urah:
Belgija, Češka, Danska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Luksemburg, Nizozemska, Poljska, Slovaška, Švedska
Jamstvo za pravočasni prihod v 4 urah:
Avstrija, Estonija, Finska, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Norveška, Portugalska, Španija, Švica


360_TireStack

ContiCasingManagement™

Dolgo preden smo naše tovorne in avtobusne pnevmatike ponudili trgu, smo temeljito razmislili, kako bi lahko dosegli njihovo večjo obstojnost, varnost, udobje in učinkovitost. Rezultat je očiten. Čeprav se tekalna plast obrabi, so naše pnevmatike še vedno tako dobre, da jih želimo nazaj. Skratka, čisto preprosto je: z našimi vrhunskimi rešitvami za obnovitev tekalne plasti ContiRe in ContiTread lahko vaši pnevmatiki vlijemo novih moči – ne da bi ob tem oslabili njihovo kakovost. 


Sistem upravljanja karkas od A do Ž:

 • Zbiranje odzrabljenih karkas
 • Pregled in ovrednotenje karkas glede na njihovo uporabnost
 • Odkup karkas, ki jih je mogoče uporabiti v postopku ContiRe
 • Odlaganje dotrajanih in izrabljenih karkas 

Conti_Fleet_Reporting

ContiFleetReporting™

Če dobro poznate svoj posel, veste, kje lahko prihranite. Zato naša storitev ContiFleetReporting vključuje celovito analizo pnevmatik, s katerimi je opremljen vaš vozni park, in stroške servisiranja. Na ta način hitro postane jasno, kje so potrebne optimizacije in kje so možni prihranki. ContiFleetReporting je na voljo na spletu, zato imate ves čas dostop do svojih podatkov.


Storitev ContiFleetReporting zajema:

 • Količine dobavljenih in montiranih izdelkov
 • Število opravljenih storitev ContiBreakdownService
 • Število opravljenih pregledov ContiFleetCheck
 • Vse stroške, povezane z dobavljenimi izdelki in opravljenimi storitvami

Conti_Contract_Types

Vrste pogodb Conti360°

Vsaka pogodba o storitvah Conti360° ponuja profesionalen paket storitev upravljanja s pnevmatikami po dogovorjenih standardih in po sprejetem ceniku. Pogodbe so modularne in se jih lahko prilagodi potrebam vsaega posameznega naročnika. Različne komponente so lahko:

 • pogodba za pomoč ob okvari
 • sporazum o centraliziranem izstavljanju faktur
 • pogodba o kompleksnem upravljanju pnevmatik, na primer po številu prevoženih kilometrov

Uberete lahko dve različni poti, ki vodita do iste koristi: najnižjih skupnih prevoznih stroškov za vaš vozni park.


Pogodba Conti360° s sprotnim poravnavanjem obveznosti
Plačila po posameznih storitvah in izdelkih; na ta način natančno veste, kaj boste dobili. Za svoj po meri oblikovan paket upravljanja pnevmatik lahko izberete:

 • Dobavo novih in obnovljenih pnevmatik Continental za vaše tovornjake in kombinirana vozila
 • Celovito paleto storitev v zvezi s pnevmatikami, kot so montaža pnevmatik, storitve v primeru okvare, pregledi voznega parka in sistem upravljanja karkas

Pri pogodbi s sprotnim poravnavanjem obveznosti naročnik naroči zamenjavo, pisarna Conti360° pa nato poskrbi za:

 • upravljanje pogodbe
 • administrativne postopke

Pogodba Conti360° po številu prevoženih kilometrov
Z izbiro pavšalne tarife za celotno upravljanje pnevmatik boste lahko brez skrbi glede vseh vprašanj, povezanih s pnevmatikami na vaših vozilih, saj vam bo na razpolago:

 • Enak širok izbor izdelkov in storitev kot pri pogodbi o storitvah Conti360° 
 • Maksimalna varnost pri načrtovanju s ciljem optimizacije vseh stroškov vašega voznega parka, ki jih predstavljajo pnevmatike

Conti360_Network

Mreža Conti360°

Conti360° Network

 • Celovite storitve za tovorne vozne parke po vsej Evropi
 • Po zaslugi naše mreže, ki je razvejena po 25 evropskih državah (s 7.000 partnerji), so naše storitve na voljo na vseh pomembnih evropskih prevozniških trgih in transportnih poteh
 • Osebno svetovanje, zanesljiva kakovost in cene z maksimalno varnostjo načrtovanja
 • Zagotovljena razpoložljivost pnevmatik Continental
 • Redno sledenje kakovosti storitev s ključnimi kazalniki učinkovitosti (KPI) in stalno izboljševanje
 • Visoka raven učinkovitosti za vaš vozni park po zaslugi našega preglednega upravljanja pnevmatik

Conti360_Partners

Partnerji Conti360°

Storitve za vozne parke Conti360°: zaokrožena storitev, ki zniža vaše stroške.


S storitvami Conti360° Fleet Services imajo evropski vozni parki na voljo profesionalno in zaokroženo storitev za pnevmatike: od priporočil in izbire popolnih pnevmatik, prek njihove pravilne montaže in hitre pomoči ob okvari do stalnega preverjanja in poročanja o stanju pnevmatik celotnega voznega parka. Poskrbimo tudi za pravilno odstranjevanje izrabljenih pnevmatik.


Storitve Conti360° Fleet Services izpolnjujejo specifične potrebe voznih parkov, zlasti po zanesljivosti in učinkovitosti. Posamezne sestavine storitev Conti360° Fleet Services voznim parkom omogočajo doseganje najnižjih skupnih prevoznih stroškov.


ContiFitmentService™
Ustrezne pnevmatike s pravilno montažo zagotavljajo optimalne pogoje za nemoteno delovanje.


ContiFleetCheck™
Redni pregledi omogočajo maksimalno učinkovitost pnevmatik.


ContiBreakdownService™
Kjerkoli v Evropi se nahajate, bomo v primeru defekta pnevmatike poskrbeli, da se boste v največ treh oziroma štirih urah vrnili na cesto.


ContiCasingManagement™
Pri nas poskrbimo za celoten postopek obdelave karkas: zbiranje, pregled, nakup in obnavljanje oziroma ustrezno odstranitev.


ContiFleetReporting™
Voznim parkom nudimo celovito analizo učinkovitosti pnevmatik, ki vam na enem mestu pokaže potencial za vse morebitne prihranke v zvezi s pnevmatikami.

Evropska mreža partnerjev Conti360° zagotavlja visokokakovostne in standardizirane storitve.

 • Storitve Conti360° Fleet Services so na voljo po vsej Evropi in zanje povsod veljajo enaki visoki standardi kakovosti. Na ta način lahko brez težav vzpostavljate poslovne odnose z velikimi vseevropskimi voznimi parki.
 • Postali boste ekskluzivni ponudnik storitev ContiFitmentService, ContiFleetCheck in ContiBreakdownService.
 • Poleg svojih ustaljenih poslov boste dobili dostop do storitev, pri katerih boste že vnaprej vedeli, kakšen bo vaš zaslužek.
 • Dostop do naše spletne platforme CESAR za administrativne postopke, ki omogoča  
 • hitro plačilo z učinkovitim procesiranjem  
 • samodejno izdelavo obvestil o dobropisu za opravljene storitve    
 • sledenje vaše uspešnosti (npr. BreakdownService ali FleetCheck) in takojšnji dostop do vaših podatkov v realnem času
 • Prijava v platformo CESAR
 • Kot partner boste uvrščeni v lokator ponudnikov Conti360°, to je spletno mesto, ki evropskim upraviteljem voznih parkov prikaže vašo lokacijo.
 • Vedno smo vam na razpolago, ko potrebujete individualno svetovanje, direktni marketing, oglasno in drugo gradivo, dogodke ali promocijske akcije.

Če želite biti naš partner, boste morali tudi vi opraviti svoj del naloge.


Pogoji so naslednji:

 • biti morate sposobni opravljati storitve ContiFitmentService, ContiBreakdownService in ContiFleetCheck
 • biti morate na razpolago za odpravljanje okvar 24 ur na dan, 7 dni v tednu, vse dni v letu
 • servisne naloge morate procesirati prek platforme CESAR
 • izdelovati morate svoje lastne dobropise za storitve
 • opremljeni morate biti za opravljanje mobilnih storitev
 • izpolnjevati morate standarde kakovosti Conti360°

Vas zanima sodelovanje? Obrnite se na svojega zastopnika za Continental.