Izdelki za avtoprevoznike

ContiConnect

ContiConnect™

Digital Tire

ContiConnect™. Digitalno nadzorovanje pnevmatik. Kadarkoli. Kjerkoli.

ContiConnect™ je Continentalovo digitalno okolje za nadzorovanje pnevmatik za gospodarske vozne parke, ki je sedaj na voljo na izbranih trgih po vsem svetu. S tem, ko nadzorovanje pnevmatik prenesete v digitalno obliko z orodjem ContiConnect™, si lahko zagotovite daljši čas neprekinjenega delovanja ter nižje stroške vzdrževanja, obenem pa še povečate prihranek goriva. Zaznavala v pnevmatikah, ki so nameščena na tesnilni oblogi, posredujejo podatek o tlaku polnilnega zraka in temperaturi v parkiriščno bralno enoto in sporočijo stanje na spletni portal. Poleg tega lahko podatke o pnevmatiki odčitate z aparatom za ročno odčitavanje ter jih ročno naložite na spletni portal – to pomaga, če se vozila ne vračajo pogosto na namenske kontrolne točke ali niso v dosegu parkiriščne bralne enote. S sistemom ContiConnect™ lahko prejemate obvestila, ki si jih prilagodite po svojih potrebah, tako da lahko težave v zvezi s tlakom v pnevmatikah sproti odpravljate in se tako izognete dragim okvaram.

ContiConnect™ – učinkovita rešitev za nadzorovanje pnevmatik na daljavo.

Sistem ContiConnect™ vam omogoča nadzorovanje tlaka polnilnega zraka in temperature pnevmatik v realnem času in vam sporoči vsa nujna obvestila. Na ta način preprečuje okvare, povezane s pnevmatikami, in ustvarja dodano vrednost s tem, ko podaljša čas neprekinjenega delovanja vozila. 

  • Sestavljen je iz različnih komponent, med drugim zaznaval v pnevmatikah, parkiriščne bralne enote, računalniškega terminala in spletnega portala ter storitev obveščanja. 
  • Spremlja, analizira in javlja tlak v pnevmatikah in temperaturo za celoten vozni park na podlagi podatkov zaznaval v pnevmatikah, ki jih zbere bralna enota na parkirišču podjetja.
  • Pošilja opozorila, če tlak v pnevmatiki odstopa od nastavljene vrednosti.
  • Po e-pošti ali s sporočilom SMS obvesti skupino vnaprej določenih prejemnikov in po potrebi predlaga korektivne ukrepe.
  • Upravitelju voznega parka omogoča proaktivno delovanje namesto reševanja problemov za nazaj.
  • Daljši čas neprekinjenega delovanja celotnega voznega parka, manj vzdrževanja in splošni uspeh v mobilnosti in učinkovitosti. 
conticonnect-components-tire-sensor-image

Zaznavalo v pnevmatiki je nameščeno na tesnilni oblogi pnevmatike, kjer zbira podatke. Zaznavalo se na pnevmatiko lahko vgradi naknadno ali že v tovarni.

conticonnect-components-yard-reader-station-image

Parkiriščna bralna enota je povezovalna komponenta sistema ContiConnect™, ki sprejema podatke od zaznaval v pnevmatiki na danem parkirišču in jih po mobilni povezavi posreduje v računalniški terminal. Parkiriščna bralna enota se namesti na točko, ki jo vozila pogosto obiščejo, kot na primer ob površino za pranje vozil, bencinski servis ali drugo kontrolno točko na parkirišču. Odčitava podatke zaznaval v pnevmatiki in jih pošilja v računalniški terminal, kjer potekata analiza in razlaga prejetih podatkov.

Priročnik za namestitev parkiriščne bralne enote je na voljo tu.

conticonnect-components-handheld-tool-image

Aparat za ročno odčitavanje potrebujete za začetno nastavitev sistema ContiConnect™. Ta komponenta se uporablja za to, da se vsako posamezno zaznavalo v pnevmatiki pripiše ustreznemu položaju kolesa na vozilu. Z zaznavali v pnevmatikah se brezžično poveže. Aparat za ročno odčitavanje lahko uporabite tudi za uvoz podatkov o pnevmatikah na spletni portal brez parkiriščne bralne enote.

conticonnect-components-web-portal-image

Spletni portal ContiConnect™ je vmesnik, na katerem lahko proaktivno spremljate stanje pnevmatik na vseh vaših vozilih. Spletni portal je aplikacija za spletni brskalnik, do katere je mogoče dostopati s kakršne koli naprave.