Izdelki za avtoprevoznike

stage_CPC_TT

ContiPressureCheck™

ContiPressureCheck – FAQ

Splošno

Samodejna zaznava zamenjave posamičnega kolesa (SWE – SingleWheelExchange): Zakaj sistem CPC ne zazna samodejno, da je bilo zamenjano kolo z novim zaznavalom v pnevmatiki?

Sistem CPC ponavadi zazna zamenjavo posamičnega kolesa z novim zaznavalom v pnevmatiki po 5–10 minutah vožnje.

Če to ne deluje, so razlogi lahko naslednji:

 • Zamenjanih je bilo več pnevmatik z novimi zaznavali.
 • Vklopljen je bil program ATL (samodejno programiranje priklopnika).
 • Dvignjena je katera od dvižnih osi. Novo zaznavalo v pnevmatiki bo zaznano šele, ko bodo vse dvižne osi spuščene. To ni odvisno od položaja kolesa, ki je bilo zamenjano. 
Kakšen razpon tlaka je izpisan na prikazovalniku?

Razpon prikaza je od 0 do 11,9 bar (173 psi).
Opomba: Tlak nad 11,9 bar (173 psi) je izpisan kot 11,9 bar (173 psi).

Zaznavalo v pnevmatiki in pritrditev

Ali se za čiščenje pnevmatike in gumijastega ohišja lahko uporablja tudi druga čistilna sredstva?
 • Po internih testih, ki smo jih opravili pri Continental Reifen Deutschland GmbH, je za čiščenje lepilnih površin priporočljivo uporabljati Liquidbuffer znamke Tiptop (glejte navodila za montažo).

 • Če so za čiščenje uporabljeni drugi izdelki, Continental Reifen Deutschland GmbH ne more jamčiti zadostne zlepljenosti za nemoteno obratovanje.

 • Za čiščenje lepilnih površin se ne sme uporabljati čistila zavor ali podobnih snovi, saj škodujejo lepilnemu procesu. Možne posledice: zaznavalo v pnevmatiki in gumijasto ohišje se lahko odlepita in sčasoma poškodujeta pnevmatiko.

 • Poleg tega lahko čistilo zavor poškoduje pnevmatiko.

Več o tem

Ali se za popravilo gumijastega ohišja lahko uporabi tudi druga lepila poleg izdelka CB2250?
 • Continental Reifen Deutschland GmbH za pritrjevanje gumijastega ohišja priporoča uporabo sredstva CB2250 proizvajalca Cyberbond (glejte navodila za montažo) na osnovi testov, ki so bili opravljeni prav s tem namenom.

 • Če se za pritrditev ohišja uporabijo drugi izdelki, Continental Reifen Deutschland GmbH ne more jamčiti zadostne zlepljenosti.

Moje velikosti pnevmatik ni v seznamu odobrenih velikosti pnevmatik v navodilih za uporabo. Ali se lahko sistem CPC uporabi za to velikost?

Veljaven seznam boste našli tukaj. Lahko se obrnete tudi na svojega prodajalca sistemov CPC.

Če uporabljate industrijske pnevmatike, prosimo kontaktirajte svojega prodajnega zastopnika za ContiPressureCheck.

Ali se sistem CPC lahko uporablja tudi v industrijskih pnevmatikah?

Če uporabljate industrijske pnevmatike, se obrnite na svojega prodajalca sistemov CPC.

Ali je zaznavala v pnevmatikah mogoče uporabljati tudi pri polnih gumijastih kolesih?

Ne.

Ali je zaznavala v pnevmatikah mogoče uporabljati tudi pri pnevmatikah z zračnico?

Ne.

V pnevmatike katerih tržnih znamk je mogoče namestiti zaznavala?

Zaznavala v pnevmatikah je mogoče namestiti v pnevmatike vseh tržnih znamk z gumijasto tesnilno oblogo.

Ali zaznavalo, ki je prilepljeno v pnevmatiki, povzroči neuravnoteženost pnevmatike?

Ne. Zaznavalo v pnevmatiki skupaj z gumijastim ohišjem tehta približno 38 g.

Kaj povzroči, da se izpiše obvestilo o napaki "Sensor is LOOSE" / "Zaznavalo je razrahljano"?
 • Zaznavalo v pnevmatiki je padlo iz gumijastega ohišja.

 • Gumijasto ohišje in zaznavalo v pnevmatiki sta se odlepila od pnevmatike.

 • Zaznavalo v pnevmatiki ni bilo pravilno vstavljeno v gumijasto ohišje (z zgornjo stranjo naprej).

Zakaj ne morem ponovno uporabiti zaznavala v pnevmatiki, ki je objavilo sporočilo "Sensor is LOOSE" / "Zaznavalo je razrahljano"?

Zaznavalo v pnevmatiki ni zasnovano za nenadzorovano prosto premikanje znotraj pnevmatike ali za montažo na neustrezno mesto. V takšnih primerih se lahko med vožnjo zaznavalo v pnevmatiki poškoduje, ob nadaljnji uporabi pa sčasoma odpove.

Opozorila

Opozorilo LOW PRESSURE / "nizek tlak" se izpiše na začetku vožnje, a po določenem času izgine. Ali to pomeni, da sistem CPC ne deluje pravilno?

Sistem CPC ne deluje pravilno. Tlak je nizek, zato se izpiše to sporočilo. Med vožnjo se pnevmatika ogreje in tlak v njej se zviša. Zvišanje je lahko dovolj veliko, da se opozorilo izbriše.

Popravilo: Uredite tlak polnilnega zraka v pnevmatiki, ko je pnevmatika hladna, to pomeni, da je mirovala na prostem več ur in ni bila izpostavljena močni sončni svetlobi.

Zakaj sistem nenadoma ne prejema več signala od več zaznaval v pnevmatikah (opozorilno sporočilo: NO SIGNAL / "ni signala")?

Sprejem teh zaznaval v pnevmatikah je na meji dosega. Občasne motnje lahko preprečijo sprejem signala teh zaznaval. Motnje lahko nastanejo zaradi:

 • Sloja blata, snega ali ledu na glavni krmilni enoti (CCU) ali dodatnem sprejemniku,
 • Invertorja v aparatu za pripravo kave, kotličku za vodo itd.,
 • Drugih elektromagnetnih motenj.

Možna rešitev: Položaj/smer namestitve glavne krmilne enote (CCU) ali dodatnega sprejemnika je treba spremeniti/prilagoditi, tako da bodo vrednosti relativne moči signala RSSI za problematična zaznavala v pnevmatikah nad priporočeno spodnjo mejo (glejte poglavje 6.7 v navodilih za uporabo aparata za ročno odčitavanje.

Ali sistem opozori tudi na previsok tlak?

Ne.

Montaža in spremembe

Kako pospešimo priklic zaznavala v pnevmatiki?
 • Položaj zaznavala v pnevmatiki mora biti poravnan z oznako DOT.
 • Pri montaži pnevmatike pazite, da bosta oznaka DOT in ventil v isti liniji.
 • Dvojna kolesa naj bodo montirana tako, da sta ventila zunanje in notranje pnevmatike med seboj zamaknjena za 180°.

Na ta način bo mogoče zaznavala v pnevmatikah zelo enostavno locirati s pomočjo kolesnih ventilov.

Med postopkom priklica sistem ni našel zaznavala v pnevmatiki, ki je pri dvojni montaži nameščena na notranjem kolesu. Kaj lahko storim?
 • V redkih primerih se lahko zgodi, da sistem ne zazna zaznavala, če je montirano v pnevmatiki na notranji strani in hkrati na stični površini s tlemi. Zapeljite vozilo za pol obsega pnevmatike naprej ali nazaj in nato ponovite postopek priklica zaznavala.
 • Če notranjo stran lahko neposredno dosežete, nadaljujte s postopkom in pomikajte aparat za ročno odčitavanje neposredno ob tem dvojnem kolesu. 
Postopek konfiguracije je bil prekinjen po pridobivanju nekaterih ali vseh senzorjev pnevmatike. Ko nadaljujem s konfiguracijo z ukazom "Resume installation" / "Nadaljuj z nameščanjem", moram začeti od prve pnevmatike. Zakaj?

Nadaljevanje namestitve po prekinitvi ni več potrebno z najnovejšo programsko opremo za ročno orodje. Prosimo posodobite programsko opremo vašega ročnega orodja. Programsko opremo in ustrezna navodila za posodabljanje najdete na: www.contipressurecheck.com/hht.

Med vožnjo se na priklopniku pojavi opozorilo. Ko ugasnem motor vozila, opozorilna lučka indikatorja za kontrolo tlaka v pnevmatikah (Pressure Check Indicator) še vedno utripa. Gre za napako v delovanju sistema CPC?

Sistem CPC ima za ta priklopnik napajanje prek KL30/KL31 (neprekinjeno napajanje). Ko se vozilo izključi, utripanje preneha po približno 30 minutah.

Opomba: Med normalnim obratovanjem sistem CPC na priklopniku potrebuje približno 60 mA (24 V) ali 55 mA (12 V) toka.

Ali lahko tudi sistem CPC na priklopniku povežemo na neprekinjeno napajanje (KL30/KL31)?

Da.
Opomba: Med normalnim obratovanjem sistem CPC na priklopniku potrebuje približno 60 mA (24 V) ali 55 mA (12 V) toka.

Po namestitvi ali po spremembi parametrov konfiguracija/sprememba ni bila uveljavljena. Zakaj se to zgodi?

Da bi sistem CPC začel uporabljati nove parametre, ga je treba ponovno zagnati.

 • To storite tako, da izključite kontakt za vsaj 30 sekund.
 • Če ima priklopnik sistem CPC z napajanjem prek KL30/KL31, je treba sistem CPC izključiti z glavnim stikalom in počakati vsaj 30 sekund.
Zakaj je pomembno, kako je obrnjena glavna krmilna enota CCU oziroma dodatni sprejemnik?

Priporočena smer vgradnje poskrbi, da so komponente in zlasti njihovi kabelski snopi bolje zaščiteni pred poškodbami zaradi delcev, ki bi vanje prileteli z vozišča.

 • Najboljši način namestitve glavne krmilne enote (CCU): kabelski izhodi obrnjeni "nazaj" (nasprotno od smeri vožnje).
 • Najboljši način namestitve dodatnega sprejemnika: ščitnik pred udarci obrnjen "nazaj" (nasprotno od smeri vožnje), kabelski izhodi navzgor.

Če sta glavna krmilna enota in dodatni sprejemnik nameščena in obrnjena v skladu s priporočili, je s tem zagotovljen tudi najboljši sprejem signala zaznaval v pnevmatikah.

Zakaj je treba pri dodatnem sprejemniku uporabiti ščitnik pred udarci?

Če ni ščitnika pred udarci:

 • Sistema ContiPressureCheck™ ni dovoljeno uporabljati za prevoz nevarnih snovi (ADR),
 • Dodatni sprejemnik se lahko poškoduje,
 • Domet dodatnega sprejemnika je manjši.
Med posodabljanjem programske opreme glavne krmilne enote CCU se prikazovalnik večkrat zapored ponovno zažene. Je to normalno?

Da, lahko se ponovno zažene do dvakrat.

Med posodabljanjem programske opreme glavne krmilne enote CCU se na prikazovalniku izpiše sporočilo SYSTEM ERROR (sistemska napaka). Je to normalno?

Da. Ko se postopek posodobitve uspešno konča, sporočilo SYSTEM ERROR samodejno izgine.

Tipi in kombinacije vozil

V katerih tipih vozil in kombinacijah vozil je mogoče uporabljati sistem CPC?

Sistem CPC lahko nadzira največ 8 osi in 32 koles.

Vaš prodajalec sistema CPC vam bo natančneje pojasnil, kateri tipi in kombinacije vozil so primerni za sistem CPC.

Kako lahko preverim, ali je priklopnik primeren za nadzor prek vlečnega vozila (ATL - samodejno programiranje priklopnika ali MARRIED - vezava vlečnega vozila in priklopnika)?

Vaš prodajalec sistema CPC vam bo pojasnil, katere so sprejemljive možnosti.

Poskusite lahko tudi: Nastavite, da sta vlečno vozilo in priklopnik vezana (MARRIED) in nato opravite testno vožnjo.

Koliko pnevmatik priklopnika lahko nadzira funkcija samodejnega programiranja priklopnika - ATL?
 • Sistem CPC lahko nadzira največ 32 pnevmatik (to vključuje vlečno vozilo in priklopnik).

 • Primer 1: Če ima vlečno vozilo 6 pnevmatik, je mogoče ATL uporabljati za nadzor največ 26 dodatnih pnevmatik.

 • Primer 2: Vlečno vozilo ima 10 pnevmatik in priklopnik 24. V tem primeru bo sistem nadzoroval le prvih 22 usvojenih pnevmatik; preostalih dveh pnevmatik sistem CPC ne bo upošteval.

Katere vrste priklopnikov so primerne za spremljanje z avtomatskim zaznavanjem priklopnika (ATL - Automatic Trailer Learning) s prepoznavanjem položaja pnevmatike?

Priklopniki z do tremi osmi, ki imajo bodisi enojne ali dvojne pnevmatike na vseh oseh. Poleg tega so primerni tudi tiriosni priklopniki z enojnimi pnevmatikami na prvi osi in dvojnimi pnevmatikami na drugi in tretji osi.

Atest

V katerih državah je sistem CPC na voljo?

Seznam boste našli tukaj.

Ali mora biti sistem CPC na vozilu atestiran v Nemčiji?

Ne. Sistem CPC ima homologacijo ABE (KBA 91387). Po montaži sistema ni treba pridobiti nobene dodatne homologacije.

Kakšno varnostno oceno ima sistem CPC?

Sistem CPC ni sistem za zagotavljanje varnosti. Razvrščen je med sisteme za udobje. 

Ali je sistem CPC primeren za vozila ADR (za prevoz nevarnega blaga)?

Ko se uporablja za predvideni namen in po navodilih proizvajalca, podjetja Continental, sistem CPC izpolnjuje predpise ADR za tipe vozil AT, FL, OX, EX/II in EX/III.

Za uporabo ročnega orodja pri ADR vozilih, prosimo preverite Priročnik za uporabo ročnega orodja.

Aparat za ročno odčitavanje

Zakaj moram ob vsakem vklopu aparata za ročno odčitavanje nastaviti datum in uro?

Dodatna baterija za notranjo uro aparata za ročno odčitavanje je izpraznjena. Možni vzroki:

 • Aparat za ročno odčitavanje ni bil pravilno polnjen. Za pravilno polnjenje aparata za ročno odčitavanje najprej priključite polnilnik, nato vključite aparat. Po nekaj sekundah se zaslon zatemni in prikaže simbol za polnjenje.
 • Dodatna baterija bo polna po 48 urah. To lahko naredite, ko imate na razpolago dovolj časa (na primer med koncem tedna).

Opomba: Podatek o datumu in času aparat potrebuje le za izdelavo dnevniških datotek. Uporabo datuma in časa lahko izključite v meniju "Setup/Tool Properties/Use date" / "Nastavitve/Lastnosti aparata/Uporabi datum". Ob tiskanju dnevniških datotek bo potem treba ročno vnesti datum in uro.

Zakaj aparata za ročno odčitavanje ni mogoče uporabljati, medtem ko se polni?

Zaradi licenciranja (homologacija).

Zakaj se aparat za ročno odčitavanje ne vklopi, čeprav je povezan s polnilnikom?

Aparat za ročno odčitavanje ima povsem prazno baterijo. Aparat za ročno odčitavanje ponovno vklopite po petih minutah polnjenja, da se bo pravilno polnila tudi dodatna baterija za notranjo uro.

Združljivost

Ali se za čiščenje pnevmatike in gumijastega ohišja lahko uporablja tudi druga čistilna sredstva?
 • Po internih testih, ki smo jih opravili pri Continental Reifen Deutschland GmbH, je za čiščenje lepilnih površin priporočljivo uporabljati Liquidbuffer znamke Tiptop (glejte navodila za montažo).
 • Če so za čiščenje uporabljeni drugi izdelki, Continental Reifen Deutschland GmbH ne more jamčiti zadostne zlepljenosti za nemoteno obratovanje.
 • Za čiščenje lepilnih površin se ne sme uporabljati čistila zavor ali podobnih snovi, saj škodujejo lepilnemu procesu. Možne posledice: zaznavalo v pnevmatiki in gumijasto ohišje se lahko odlepita od podlage in sčasoma poškodujeta pnevmatiko.
 • Poleg tega lahko čistilo zavor poškoduje pnevmatiko.

Več o tem

Ali se za popravilo gumijastega ohišja lahko uporabi tudi druga lepila poleg izdelka CB2250?
 • Continental Reifen Deutschland GmbH za pritrjevanje gumijastega ohišja priporoča uporabo sredstva CB2250 proizvajalca Cyberbond (glejte navodila za montažo) na osnovi testov, ki so bili opravljeni prav s tem namenom.

 • Če se za pritrditev ohišja uporabijo drugi izdelki, Continental Reifen Deutschland GmbH ne more jamčiti zadostne zlepljenosti.

Moje velikosti pnevmatik ni v seznamu odobrenih velikosti pnevmatik v navodilih za uporabo. Ali se lahko sistem CPC uporabi za to velikost?

Veljaven seznam boste našli  tukaj. Lahko se obrnete tudi na svojega prodajalca sistemov CPC.

Če uporabljate industrijske pnevmatike, prosimo kontaktirajte svojega prodajnega zastopnika za ContiPressureCheck.

Ali se sistem CPC lahko uporablja tudi v industrijskih pnevmatikah?

Če uporabljate industrijske pnevmatike, se obrnite na svojega prodajalca sistemov CPC.

Ali je zaznavala v pnevmatikah mogoče uporabljati tudi pri polnih gumijastih kolesih?

Ne.

Ali je zaznavala v pnevmatikah mogoče uporabljati tudi pri pnevmatikah z zračnico?

Ne.

V pnevmatike katerih tržnih znamk je mogoče namestiti zaznavala?

Zaznavala v pnevmatikah je mogoče namestiti v pnevmatike vseh tržnih znamk z gumijasto tesnilno oblogo.

V katerih tipih vozil in kombinacijah vozil je mogoče uporabljati sistem CPC?

Sistem CPC lahko nadzira največ 8 osi in 32 koles.

Vaš prodajalec sistema CPC vam bo natančneje pojasnil, kateri tipi in kombinacije vozil so primerni za sistem CPC.